Firma Hautec sp. z o.o. sp. k. informuje, że: 


1) administratorem przekazanych danych jest Hautec sp. z o. o. sp. k., ul. Pileckiego 12, 

32-050 Skawina, e-mail: info@hautec.com.pl tel. 12 276-57-12; 

2) dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość 

(np. przedstawienia oferty); 

3) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, świadczą cym na rzecz 

administratora usługi informatyczne; 

4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymiany wiadomości z pracownikiem 

administratora danych oraz przez okres późniejszy – tak długo, jak długo 

przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na charakter kontaktu; 

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do udzielenia odpowiedzi 

na wiadomość i podtrzymanie kontaktu, zaś ich niepodanie będzie skutkować 

niemożnością realizacji ww. celów.

 

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do: 

1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, 

2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych, 

3) żądania usunięcia Państwa danych, 

4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych, 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, 

6) żądania przenoszenia danych, 

7) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem), 

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 


Hautec sp. z o.o. sp. k. ul. Pileckiego 12, 32-050 Skawina, tel: (012) 397-18-70, 

fax: (012) 397-18-72, info@hautec.com.pl